Paliatyvi slauga ir jos svarba

Paliatyvi slauga aprėpia tris pagrindines funkcijas: malšinti fizinį skausmą, spręsti psichologines problemas, kurti žmogaus dvasinį gerbuvį. Tokia pagalba yra suteikiama ligoniams,